Noticias
Inicio » Exposició didàctica de l’activitat Els Oficis

Exposició didàctica de l’activitat Els Oficis

El Museu del Taulell inaugura una nova exposició de l’activitat ELS OFICIS, amb els treballs realitzats al Museu per l’alumnat de 4t de Primària de la localitat.

L’ajuntament d’Onda, per a aquest curs escolar i retornant ja a una certa normalitat, ha programat el projecte Al voltant dels taulells, que consisteix en una sèrie d’activitats amb el denominador comú de donar a conèixer, entre l’alumnat de primària d’aquesta localitat algunes pautes per entendre i relacionar l’evolució d’alguns aspectes tradicionals del seu entorn més proper.

La programació es divideix en tres activitats, una per cada trimestre destinada a l’últim curs de cada cicle i que es desenvolupen tant en l’aula com al Museu, de manera que, curs rere curs, s’establisca una continuïtat a llarg termini, on tots els alumnes de primària es puguen beneficiar de les tres experiències que combinaran l’educació reglada de l’aula amb l’educació no reglada del Museu durant aquesta etapa de la seva formació escolar.

El centre museístic ha de convertir-se en un complement de gran importància per a l’aprenentatge de l’alumnat. Els continguts que ofereix tenen una vinculació molt directa amb el currículum escolar i la col·laboració entre els mestres i els educadors del Museu ha de ser la ferramenta ideal per oferir  una educació de major qualitat.

L’aprenentatge en valors, en aquest cas, encaminat cap al respecte per la cultura, la tradició i el patrimoni més proper, ha de ser el nexe de treball que aprope les escoles d’Onda al Museu, de manera que la unió d’esforços facilite la tasca de complir amb les programacions educatives destinades a cobrir aquest espai del currículum escolar.

Per la tipologia del Museu, l’observació i la manipulació de la ceràmica es converteix en el procediment protagonista per a desenvolupar les tres activitats que tot seguit es caracteritzaran. La importància de la tradició ceràmica es patent a Onda, i com no podia ser d’un altra manera, es convertirà en l’element d’enllaç amb les altres tradicions de la localitat que es proposa estudiar.

Per al segon cicle de primària, en concret per l’alumnat de quart, durant el segon trimestre del curs ha tingut lloc l’activitat ELS OFICIS:

Objectiu general: Conèixer i aprofundir en dues vessants concretes de l’entorn tradicional de la societat d’Onda: la seva ceràmica i els oficis tradicionals.

Vinculació amb el currículum escolar: Coneixements del medi, plàstica i llengua

Metodologia: L’activitat consta de dues fases diferenciades que combinen el treball manual de la plàstica i el treball més reflexiu de coneixements del medi. L’estructura serà sempre combinant activitats de l’aula avanç i després de les activitats que realitzaran en l’eixida al museu, i sempre també, activitats vinculades al currículum escolar de primària. L’activitat es dividirà en quatre processos entrellaçats que es desenvoluparan en dos espais diferents. Prèviament a la posada en marxa de l’activitat, el Museu convocarà als tutors per a intercanviar impressions, rebre suggerències i elaborar i coordinar els temps de l’activitat.

Procediment: L’activitat es dividirà en quatre processos entrellaçats que es desenvoluparan en dos espais diferents.

A l’aula: els alumnes hauran d’elaborar una recollida d’informació sobre oficis tradicionals d’Onda, del passat i en l’actualitat. Amb fotografies, comentaris, entrevistes, tires històriques, fitxes comparatives… Tot per conèixer la influència d’aquells oficis típics d’Onda i com han evolucionat en la actualitat.

(El Museu prepararà una documentació base a partir de la qual els docents podran treballar el tema. La informació replegada la poden dissenyar i elaborar per equips, individualment o tota la classe en conjunt, i es recomana treballar formats grans).

Al Museu: mentre es va treballant la diferent informació, els alumnes visitaran les exposicions permanents del Museu, i junt amb el seu educador, podran analitzar com al llarg de  l’evolució del taulell, aquest, ha utilitzat els oficis per a la seva decoració i com aquests dissenys han variat depenent de l’època en que es trobaven. Aquesta visita te que servir per arreplegar informació que complete la ja recollida. També es prestarà atenció especial a l’exposició l’Etnologia industrial del taulell, per tal d’aprofundir en els oficis vinculats a la industria del taulell que es tan important per a la societat passada i actual d’Onda. Després, els alumnes, al taller de l’Escola de Ceràmica del Museu, rebran una explicació de les tècniques a utilitzar per a decorar els seus propis taulells. realitzaran les seves pròpies peces ceràmiques basant-se en redolins i auques que han treballat a l’aula, les peces consistiran en els dissenys elaborats pels propis alumnes que traslladaran al taulells segons les tècniques de l’ofici del ceramista artesà decorador de taulells.

Un altra vegada a l’aula: Els alumnes hauran de dissenyar i elaborar el material necessari per a decorar taulells ajustant-se a les explicacions del Museu. Per a lo que s’hauran d’inventar i crear rodolins o auques que il·lustraran en paper per a traure després els seus estarcits. A més, hauran de traslladar el recull d’informació al conjunt de la ja recollida.

Un altra vegada al Museu: Per a acabar, els alumnes decoraran els seus propis taulells amb el material generat a l’aula, que una vegada acabats, el personal del Museu i els mestres organitzaran una exposició en les dependències museístiques amb tots els treballs i documentació utilitzada.

Aquesta exposició és pot visitar fins al 15 de març.
Noticias relacionadas

El pasado 14 de mayo  el Museu del Taulell «Manolo Safont» de Onda participamos en el Seminario organizado per Treball Solidari  «Museos con consciencia global» celebrado en el Etno de Valencia y financiado por la Generalitat Valenciana. Como  participantes dentro de este proyecto  Marc Ribera Giner, Técnico Educador del museo, asistió a la mesa redonda […]

Inauguració  de l´ exposició d´ELS OFICIS, amb els treballs realitzats a l´aula i al museu per l’alumnat de 4t de Primària de la localitat. El passat 29 de febrer es va inaugurar la 19ª edició d «Els Oficis», amb els treballs realitzats per  al voltant de 300 alumnes dels centres educatius d´Onda , de la […]

• La Sala de Exposiciones del Museu del Taulell Manolo Safont de Onda acoge la exposición monográfica sobre la figura histórica del diseñador Pascual Canós Cotolí, que tendrá lugar del 29 de febrero al 28 de abril de 2024. • Se exhiben bocetos, maquetas, dibujos y piezas originales procedentes del archivo personal del diseñador villarrealense […]

Exposiciones temporales
Sorry, No posts.

Relación Cerámica es una exposición de artes plásticas que nace del encuentro entre Oriente y Occidente a través de los maestros Yasuo Hayashi, Enric Mestre y de sus discípulos. este conjunto de artistas de diferentes culturas y generaciones se reune para dialogar y mostrar sus obras, desarrollando con identidad propia las posibilidades de la cerámica como medio de expresión artística.

El Museo del Azulejo Manolo Safont de Onda ha inaugurado una nueva exposición temporal, Cap a un passat sostenible, realizada por alumnos de los institutos Serra d’Espadà y Torrelló y del Máster de Secundaria de la Universitat Jaume I. Cabe señalar que hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, por lo que la presentación de la nueva exposición ha servido para recordar el trabajo que hace la institución por preservar y dar a conocer la cultura cerámica de Onda.