• La Guia dels mestres; Les activitats d’aquesta guia són una reflexió sobre un element tant arrelat a les nostres vides com és el taulell. Servirà per entendre millor el nostre entorn físic i social. Aquesta publicació pretén ser una guia explicativa de la visió educativa del Museu del Taulell amb propostes concretes d’activitats per a realitzar a l’escola amb el taulell com a nexe i protagonista. Amb la visió del treball per projectes,  les activitats s’adeqüen al currículum escolar i a les competències bàsiques, sempre amb un marcat caràcter obert i interdisciplinari.