Noticias

DISSABTES DE CERŔMICA

L'Ajuntament d'Onda possa en marxa un nou taller familiar per al proper dissabte 7 de febrer.

La sessió consistirà en aproximar-nos, mitjançant l'observació, el debat i la manipulació pràctica, a les representacions històriques en taulells i a diferents tècniques d'elaboració ceràmica amb el motiu “animals” com a nexe comú de l'activitat.


Procediments:

· Recorregut i debat per les col·leccions de taulells del museu per conèixer diferents estils decoratius de diferents èpoques a traves de les representacions d'animals. Mitjançant cançons, redolins i dites sobre animals, coneixerem i xarrarem amb l'exòtica i diversa “fauna del museu”.

· Taller pràctic de ceràmica on s''elaboraran animals reals i/o inventats amb diferents tècniques de manipulació del fang o de pintat de taulells.


Destinataris: Taller familiar

Data: 7 de febrer de 2015

Horari: d'11:00 a 14:00 h

Núm. Màxim de participants: 40 per torn, comptant adults i xiquets.

Preu: 3 € per persona. Gratuït per a menors de 4 anys, discapacitats i empadronats a Onda.


Objectius general de les sessions:


· Sensibilitzar els participants en el coneixement de diferents aspectes relacionats amb la “cultura del taulell”

· Gaudir d'un matí diferent en família

· Experimentar amb un material expressiu poc habitual com és la ceràmica

· Aproximar els participants a diferents tècniques d'elaboració i decoració ceràmica

· Fomentar el treball de col·laboració entre diferents membres d'una mateixa família

· Fomentar la capacitat creativa dels participants

· Aproximar els participants al coneixement de les col·leccions i exposicions del Museu


Procediment de matrícula:


La reserva es farà telefònicament al Museu del Taulell fins arribar al límit de places, llavors s'obrirà una llista d'espera per a cada sessió. S'haurà d'aportar els noms de tots els membres de la família participants, un telèfon de contacte i un correu electrònic. Els participants que per algun motiu no puguen acudir a les sessions en les que han fet la reserva hauran de comunicar amb temps el número de baixes per poder convocar les sol·licituds que s'han quedat en llista d'espera.


El mateix dia de l'activitat, s'hauran d'acreditar els representants familiars amb el DNI i es lliurarà rebut de pagament als casos pertinents.


El Museu es reserva el dret a canviar la programació de les activitats en funció dels imprevistos d'organització i les necessitats programàtiques que puguen sorgir en cada moment.[+] Ir al archivo de noticias