Noticias

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

El Museu del Taulell se suma a les celebracions del 18 de maig Dia Internacional dels Museus. Per això, des del departament educatiu s'ha dissenyat una activitat didàctica per al públic general

18 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

Activitat: “Museus i memòria. Imaginar i crear”

Dia: dissabte 21 de maig de 2011

Lloc: Museu del Taulell “Manolo Safont”

Horari: de 11.00 a 13.30 h

Destinataris: xiquets i xiquetes i públic en general

Preu: activitat gratuïta (cal fer reserva prèvia)

Reserva i més informació: Museu del Taulell (Tel: 964770873)


Cada any l'ICOM (Consell Internacional de Museus), per commemorar aquest dia tan assenyalat, proposa un tema, generalment inspirat en les tendències d'actualitat, que serveix d'argument motor de celebració en tot el món. En el present any el lema es “Museus i memòria”.

ICOM Espanya ha preparat un kit didàctic per a grups d'escolars pensat per a aprofundir en la capacitat d'evocació dels objectes i el valor de la mirada sobre ells. L'objectiu es ensenyar a indagar sobre la història dels objectes i fomentar l'esperit crític i la capacitat creativa a partir de modificar peces procedents del nostre entorn més quotidià. Al temps que pretén difondre la missió humanista del museu al conjunt de la societat.


El Museu del Taulell ha adaptat aquesta proposta per a dissenyar una activitat pròpia adequada a les seves instal·lacions, a seua temàtica i a un públic més general.

El lema “Museus i memòria” te sentit en quant que es proposa establir paral·lelismes entre els objectes del museu i els objectes quotidians. Els objectes del museu generalment estan fora del seu context natural, per això la memòria es un element decisiu i un pont imprescindible per una correcta interpretació dels objectes.

L'activitat es centra en dos aspectes sobre la memòria fonamentalment:

· La memòria de la que fa us l'espectador quan interpreta un objecte

· La memòria com a testimoni d'un llegat que evoca el propi objecte

Tant en un cas com en l'altre, estem donant vies de construcció de significat individual o col·lectiu.

L'ICOM planteja doncs, una activitat en la que es suggereix relacionar objectes amb la cultura a la que pertanyen i a la vegada fomentar una mirada capaç de transformar-los en altres usos distints, o simplement en objectes creatius.


PROPOSTA D'ACTIVITAT ELABORADA PEL MUSEU DEL TAULELL:

PROCEDIMENT DE L'ACTIVITAT:

· Fase 1: A casa: Selecció d'un xicotet objecte relacionat amb la quotidianitat pròpia que siga utilitzat freqüentment sense que tinga un valor especial en si mateix.

· Fase 2: Al Museu: Posada en comú dels objectes aportats (descripció, utilitats, materials, textures, relació que tenim amb aquests objectes...)

· Fase 3: A les exposicions: Visita a l'exposició de taulells per relacionar i crear narratives entre els nostres objectes i els taulells que trobem a l'exposició. Ens servirà per explicar la història de les peces exposades i per inventar les nostres pròpies.

· Fase 4: Al taller: Transformarem els objectes quotidians de forma efímera en altres objectes inventats que ens contaran noves històries. Utilitzarem el fang com a element modelable per a transformar el nostre objecte afegint-li noves incorporacions que el transformen.

· Fase 5: Posada en comú un altra vegada sobre el proces i les interpretacions que hem fet dels nous objectes.

Tot el procés serà filmat i fotografiat per a que quede custodiat en el Museu com a document material. Passant així a formar part de la memòria col·lectiva que genera el Museu amb les seues accions sobre els fons que custodia.

Es treballarà per tant en tres plans:

· Les narratives històriques i col·lectives dels objectes del Museu del Taulell

· Les narratives individuals i quotidianes dels objectes seleccionats

· Les noves narratives inventades a través de les noves creacions artístiques

Els tres plans es connectaran entre si a través de les interpretacions que fem a l'hora de relacionar uns objectes amb els altres. Aquestes interpretacions sortiran en funció del coneixement que tinguem de cadascun del objectes, coneixement com no, que estarà condicionat per la nostra memòria individual i col·lectiva, pels nostres records.


OBJECTIUS:

· Relacionar memòria individual i col·lectiva

· Fomentar la capacitat de veure els objectes/artefactes en distintes funcions, usos i situacions temporals

· Recrear un objecte variant el seu aspecte i us

· Indagar en les relacions personals dels objectes creant diàlegs que ens vinculen amb ells

· Crear nous objectes efímers, amb narratives noves a partir de la manipulació i la descontextualització d'un objecte inicial

· Veure amb la mirada de la memòria


TEMPORALITZACIÓ:

Recepció al Museu: 15 min. (11.00 -11.15 h)

Posada en comú dels objectes seleccionats: 20 min. (11.15 – 11.35 h)

Visita a l'exposició: 45 min. (11.35 – 12:20 h)

Taller: 45 min. (12.20 – 13.05 h)

Posada en comú final: 25 min. (13.05 – 13.30 h)>> Descargar fichero adjunto: dia museus.pdf


[+] Ir al archivo de noticias